Adresa BRNO Starobrněnská 10 / 602 00 Brno - střed

tel Rezervace: +420 736 487 948

Tisková konference k veletrhům REGIONTOUR A GO!

16. 1. 2016

Regiontour a Go! Brno

Pokaždé v polovině ledna se na brněnském výstavišti na veletrzích GO a REGIONTOUR setkávají profesionálové, zabývající se cestovním ruchem, příjezdovou a domácí turistikou – ať už na úrovni státu, krajů, měst a obcí či jednotlivých poskytovatelů služeb.

Veletrh REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů. Jde o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě.

Termín konání: 14.-17.1. 2016
Místo konání: Brno - Výstaviště

Stánek Brna